Slupování ve stávajícím trávníku
Sem vložte podnadpis

Slupování travního drnu šíře 30cm ve stávajícím trávníku

  • z důvodu dodatečné realizace automatické závlahy
  • náhrady zničené části trávníku

  • odstranění původního nevhodného trávníku v celé ploše (šetrné, likvidace bez nutnosti použití chemikálií)

Cena 10,-/m2 (minimální zakázka 2 500,- Kč ) + doprava

Objednávka, ceník