Výsev a dosev trávníku

Provádíme základní setí trávníku na větších plochách:

  • rekultivátorem Muratori (setí včetně finální přípravy). Rekultivátor pracuje jako protiběžný rotavátor, který půdu přeseje a kameny nebo posklizňové zbytky uloží do spodní části půdního profilu. Do takto připravené půdy vyséváme travní osivo, které mřížový válec v zadní části stroje zapraví do půdy. Po výsevu je vhodné povrch utužit válcem.
  • diskovou sečkou Vredo. Nutná dobrá příprava půdy. Vždy je vhodné provádět výsev tzv. křížem, někdy i 3x. Protože vytváří ideální podmínky pro růst, je možná výrazná úspora osiva.

Dosev trávníku: 

  • na menších plochách ručně rozhozem a zapravením osiva nebo malou mechanizací
  • na větších plochách diskovou sečkou Vredo (hřiště, fotbalová hřiště)

K výsevu používáme kvalitní travní směsi. V některých hobby marketech často prodávají směsi s nízkým podílem drahých komponentů či v některých případech dokonce s tzv. zlevňovači - komponenty, které do kvalitní travní směsi vůbec nepatří. Obecně se lze orientovat podle podílu lipnice luční, která bývá nejdražším komponentem travních směsí, podílu kvalitních odrůd i čistoty a klíčivosti osiva. Zde bych dal na doporučení odborníka, protože pro nezasvěceného může být tento úkol nad jeho síly.

Vyséváme dle použité travní směsi 2,5 až 3 kg osiva na 100 m2, osivo mělce zapravíme a povrch uválcujeme. Zpočátku zavlažujeme i několikrát za den nižšími dávkami vody tak, aby byl povrch neustále vlhký a půda nestékala. Později zvýšíme závlahové dávky a prodloužíme interval mezi závlahou.