Rozmetání granulovaných hnojiv

Základním pravidlem pro hnojení trávníků je v jarních měsících podpořit růst a regeneraci trav hnojivy s vyšším obsahem dusíku, v průběhu vegetace hnojivy s vyváženým podílem dusíku a draslíku a na podzim pak podpořit vyzrávání pletiv zvýšeným obsahem draslíku. 

Pokud je v letních měsících potřeba opět nastartovat růst, je možné dát jednorázově větší dávku dusíkatých hnojiv. Poměr dusíku a draslíku je vhodné udržovat v rovnováze, jinak při převaze dusíku hrozí zvýšené nebezpečí poškození porostu houbovými chorobami. Jedna aplikace v průběhu vegetace by měla obsahovat minimálně 50 kg N/ha, za celý rok pak mezi 200 - 300 kg/ha. 

Po aplikaci hnojiv, zejména s větší granulací, je vhodné trávník zavlažit, aby nedošlo k popálení porostu. Při používání běžných hnojiv s "rychlým" dusíkem je potřeba hnojit jednou za dva až tři týdny, u hnojiv s inhibitory nitrifikace dle obsahu průběhu počasí za 4-8 týdnů, u ostatních (např. obalovaných) dle pokynů výrobce. Před začátkem vegetace je vhodné dle použitých hnojiv sestavit plán hnojení.