Pokládka travních koberců

Založení trávníku položením travních koberců má nesporné výhody:

  • Rychlé a úspěšné založení trávníku - okamžitý efekt zelené plochy, za 2 - 3 týdny možno plně využívat
  • Realizace možná do konce listopadu (výsev je možno v našich klimatických podmínkách provést nejpozději v září)
  • Požadovaná kvalita a složení trávníku (používáme špičkové travní směsi)!
  • Hustý a bezplevelný trávník v požadované kvalitě a složení
  • Srovnatelná cena jako u výsevu při roční profesionální údržbě!
  • Možnost opravy poškozených míst starších a extrémně zatěžovaných částí sportovních
    i rekreačních trávníků.
  • Protierozní efekt na svažitých pozemcích.