Návrhy a realizace zahrad

Dobře založená zahrada vychází z potřeb, zálib a finančních možností jejích uživatelů, ladí s okolím a respektuje pravidla kompozice a vlastnosti rostlin. 

Po první návštěvě zahrady a konzultaci s uživateli vypracujeme první návrh s řešením jednotlivých zahradních celků, a to s ohledem na dispozici pozemku a jeho orientaci ke světovým stranám. V okrasné části zahrady zaujímá ústřední postavení trávník, který navazuje na zpevněnou plochu či cestní síť. Tyto plochy přirozeně spojují jednotlivé prvky zahrady, jako je výsadba rostlin, dětský koutek, vodní plochu, odpočívadla, užitkovou zahradu apod. Trávník není vhodné příliš tříštit cestami či výsadbou. Okrasnou část lze řešit geometricky, většinou se však dává přednost volnějšímu uspořádání jednotlivých prvků. Výběr okrasných dřevin může být pestřejší, neměl by se však stát neuspořádanou botanickou sbírkou. Velikosti zahrady musíme také přizpůsobit výběr vhodných rostlin, vyšší dřeviny pak umisťujeme blíže k okrajům zahrady. Užitková část navazuje na okrasnou, od které bývá většinou částečně oddělena. Rozsah bývá různý, u některých klientů bývají požadovány pouze bylinky na vaření, někdy bývá pěstována i vlastní zelenina. Ovocné stromy či keře mohou přímo navazovat a doplňovat okrasnou část zahrady.

Po konzultaci připomínek investora je pak zpracován konečný návrh a po jeho odsouhlasení osazovací plán se seznamem rostlin a kalkulací.

Realizaci zahrady je vhodné provádět tak, aby následná údržba nebyla příliš náročná. K tomu slouží zejména automatická závlaha, oddělení trávníku plastovými obrubníky a výsadba rostlin do textilie s následným zakůrováním.