Založení trávníků vyšší kvality

25.01.2019

Trávník je pojítkem veškeré zeleně v zahradě. Aby plnil tuto sjednocující funkci, měl by být barevně a strukturně vyváženým. Měl by být neutrální zelenou plochou, která dá vyniknout ostatním prvkům zahrady. Dosáhnout takové kvality trávníku vyžaduje velké úsilí, pravidelnou a dlouhodobou péči s nemalým množstvím finančních prostředků. 

K dobrému výsledku přispívá především správné založení porostu a kvalita údržby.

Již při zakládání trávníku musíme brát zřetel na předpokládané zatížení této plochy. Při vyšší zátěži je nezbytné upravit nejenom složení použité travní směsi, ale především zvýšit propustnost substrátu například vyšším podílem písku. To je nezbytné zejména pro plochy hřišťového charakteru, u kterých by při "udupání" povrchu nebyl umožněn přístup vzduchu ke kořenům trávníku, a tím by docházelo k jeho odumírání. Při vyšším podílu písku ve vegetačním profilu také dochází k jeho nižší vododržnosti a zvyšuje se potřeba dodatkové závlahy (nejlépe použitím automatického závlahového systému). Při zakládání lze použít i půdní kondicionéry (např. Agrosil LR, ...) které zvýší vododržnost i takto upraveného půdního profilu.

Před založením trávníku je nezbytné také pozemek odplevelit, srovnat a připravit k vlastnímu výsevu či položení travního koberce. V některých případech lze také současný porost sloupnout, což může výrazně zrychlit následné operace. Pokud to umožní výškové poměry, lze na zrotavátorovaný a srovnaný povrch rozprostřít několik centimetrů trávníkového substrátu. Dbáme na vysoký podíl písku, protože některé firmy, obchodující s rašelinou, dodávají pod tímto názvem substrát absolutně neodpovídající potřebám rostlin. U dodavatelů, kteří trávníkový substrát míchají z nepropařené či jinak ošetřené ornice či kompostu, může zejména u jarních a letních výsevů docházet k výraznému zaplevelení i trávovitými pleveli. Zde lze s výhodou využít travní koberce či pozdně letní výsevy, které jsou vzhledem ke své vyšší konkurenceschopnosti vhodnější a umožní případné ošetření herbicidy.

Založení trávníku VÝSEVEM

K výsevu používáme kvalitní travní směsi. V některých hobby marketech často prodávají směsi s nízkým podílem drahých komponentů či v některých případech dokonce s tzv. zlevňovači - komponenty, které do kvalitní travní směsi vůbec nepatří. Obecně se lze orientovat podle podílu lipnice luční, která bývá nejdražším komponentem travních směsí, podílu kvalitních odrůd i čistoty a klíčivosti osiva. Zde bych dal na doporučení odborníka, protože pro nezasvěceného může být tento úkol nad jeho síly.

Vyséváme dle použité travní směsi 2,5 až 3 kg osiva na 100 m2, osivo mělce zapravíme a povrch uválcujeme. Zpočátku zavlažujeme i několikrát za den nižšími dávkami vody tak, aby povrch byl neustále vlhký a půda nestékala. Později zvýšíme závlahové dávky a prodloužíme interval mezi závlahou.

Založení trávníku POKLÁDKOU TRAVNÍHO KOBERCE

Pokud použijeme k založení travní koberce, nehrozí nebezpečí eroze včetně smytí osiva, trávník je hustý a bezplevelný, po přikořenění koberce jej lze běžně používat. Náklady jsou zde vyšší, ale pokud není položen na velké ploše je jeho cena únosná. Alternativa s pokládkou koberce okolo domu a výsevem ostatních ploch je také možná, ale i když je osivo použité v koberci shodné s výsevem, může být výsledek trochu odlišný. Proto lze doporučit tyto plochy oddělit například cestičkou, výsadbou, ... .

Vlastní příprava pozemku je v podstatě shodná s výsevem, i když ještě důsledněji dbáme na srovnání pozemku a co nejmenší hrudovitost. Při přípravě počítáme i s výškou travního koberce (většinou 1,8 cm).Travní koberce nesmí přeschnout, proto je nutné zabezpečit dostatečnou závlahu i do podloží travního koberce, ke kterému má přikořenit. Závlaha oproti výsevu by měla být o něco méně častá, ale o to vydatnější.