Ověřování nových odrůd trav firmy Seed Service na pozemcích firmy Grenex

15.01.2019

Globalizace zasáhla i trh s travními osivy. Řada firem dováží do naší republiky mnoho nových odrůd trav pro trávníkové použití, které ve své domovině patří často ke špičce, ale otázka zní, zda jsou vhodné i pro naše podmínky. Víme, jak splňují naše estetické požadavky, jak jsou odolné proti chorobám v našich klimatických podmínkách a jak se chovají v různých směsích? To jsou pouze některé z mnoha otázek, na které je třeba odpovědět před zařazením do portfolia pěstovaných odrůd.

Pro firmu Seed Service je u většiny odrůd jako podstatná hodnocena barva trávníku, protože firma je známa snahou o vytváření luxusních tmavých travních směsí (tzv. modrá řada - blue grass).

V současnosti ověřovaným perspektivním travním druhem je kostřava rákosovitá, která je známá svou suchovzdorností i odolností k zátěži. K jejím nevýhodám patřil především poněkud širší list, ale cílevědomou šlechtitelskou prací se už u některých nových odrůd uvedená vlastnost výrazně zlepšila. Mezi slabinami tohoto travního druhu však nadále zůstává zejména ve vyšších polohách nižší odolnost proti vyzimování - je poměrně náchylná k poškození plísní sněžnou.

Pro stinná a vlhčí stanoviště se stala u firmy Seed Service pevnou součástí travních směsí unikátní lipnice nízká. Zde je třeba počítat pro tvorbu směsi s velmi světlým odstínem zelené, kterému musíme přizpůsobit volbu i dalších travních druhů, aby trávník působil homogenně. V současné době pro hřišťové trávníky, dosevy i nově zakládané trávníky s požadavkem rychlého zapojení porostu jsou "módním výkřikem" směsi obsahující stolonizující odrůdu jílku vytrvalého. Ten by měl být podle předpokladů i morfologie odolnější proti zátěži. Velice perspektivní se zdá směs s rychle odnožující odrůdou lipnice luční, kterou Grenex ověřuje v poloprovozním pokusu.

Nových možných směrů vývoje trávníkářství je celá řada. Nemáme ambice velkých výzkumných pracovišť, ale snažíme se ověřit nové postupy, oddělit módní výstřelky od perspektivních směrů a prokázat vhodnost nových odrůd pro různé travní směsi, které vyhoví v našich klimatických podmínkách. Snažíme se zajistit, aby produkty značky Seed Service byly bezproblémové a plně odpovídající současným trendům. O výsledcích je možné se po předchozí domluvě přesvědčit individuálně na pozemních Grenexu, nebo se zúčastnit některého z "polních dnů" pořádaných firmou Seed Service.

Získané poznatky jsou využívány při sestavování travních směsí i pro naše kobercové trávníky. Také zde je naším cílem zařazení moderních travních odrůd, které výrazně předčí ty původní.

Velký podíl na výsledku při pěstování trávníku má samozřejmě údržba, ale bez dobrého genetického základu nelze ani při špičkové péči dosáhnout té nejvyšší úrovně. Víme, že v současné době, kdy je trh orientován na co nejnižší cenu, je uvedený princip často podceňován, ale takový přístup přináší rizika. Typickým příkladem se stal jeden menší fotbalový klub, který dostal osivo jílku zdarma, což se ve finále ukázalo jako danajský dar. Jednalo se o vysoce vzrůstný typ pastevního jílku, a tak sekali, sekali a sekali. Porost byl však neustále poměrně řídký a konce listů i při poměrně ostrém noži sekačky značně roztřepené. Typický příklad chybné volby. My se s podobnými, i když ne snad tak extrémními projevy setkáváme velice často. Řešení bývá jednoduché, ale pro zákazníka poměrně bolestivé - likvidace původního porostu a založení nového. V zájmu klientů i nadále doufáme, že přijde období, kdy jediným kritériem všech rozhodnutí nebude pouze cena, i když na druhé straně chápeme, že pokušení mít něco levně je zřejmě neodolatelné.