Regulace ježatky kuří nohy a dalších teplomilných plevelných trav v trávnících

04.02.2019


Při pěstování trávníků i travních koberců se můžeme setkávat s více druhy plevelů. Jedním z nich jsou i plevelné teplomilné rostliny.

Ježatka kuří noha a další plevelné teplomilné rostliny (rosička krvavá, béry, ...) patří k takzvaným C4 rostlinám, které klíčí v nižších či středních polohách ze semen koncem dubna až začátkem května, během léta při vysoké teplotě a oslunění velmi rychle rostou i při snížené dostupnosti vody a na podzim při poklesu teplot pod 10 stupňů Celsia z porostu ustupují.

Uvedené vlastnosti předurčují chování těchto rostlin v porostech zakládaných trávníků v pozdně jarních či letních termínech. Pomalu rostoucí kulturní trávy jsou jimi doslova válcovány.

Jaká je možná regulace již zmíněných travních plevelů? Začněme tím nejjednodušším - termínem výsevu. U ploch, kde by mohl být problém se zaplevelením teplomilnými travními pleveli, se doporučuje pozdně letní výsev (konec srpna až začátek září). V tomto termínu již teplomilné travní plevele prakticky nevyklíčí a příští rok jsou porosty zakládaných trávníků dostatečně silné, aby mezi sebe již plevele prakticky nepustily. Pokud se tak přece jen stane, lze je vystříkat vhodným herbicidem bez výrazného poškození kulturních trav.

Když nás okolnosti nutí provést výsev mimo doporučený pozdně letní termín, je možné na připravené půdě před vlastním výsevem nechat naklíčit plevele a odstranit je totálním herbicidem. Vlastní výsev pak musíme provést bez výrazného pohybu s půdou, abychom nedostali hlouběji položená semena plevelů z půdní zásoby do zóny vhodné pro klíčení. Takovým postupem je možné výrazně omezit zaplevelení, ale je dost časově i pracovně náročný a nemusí být vždy stoprocentní, protože i teplomilné plevele často klíčí v delším časovém úseku.

Při výsevu v dubnu či květnu dochází k současnému růstu prosovitých plevelů i kulturních trav. Zde dochází často k výraznému potlačení pomaleji rostoucích travních druhů. Zde jsme nuceni použít látky herbicidní povahy, jejichž výběr je vzhledem k výrazné příbuznosti kulturních rostlin a plevele velmi omezený a může docházet k poškození či dokonce úhynu některých citlivých travních druhů obsažených v travní směsi. Dnes se k tomuto účelu zejména u nás používají postřiky obsahující účinnou látku fenoxaprop-P-ethyl (např. Puma Extra). U jílků či kostřav nebývá použití těchto přípravků po určité době problematické, ale u lipnic, které jsou nejvytrvalejším a nejcennějším komponentem většiny travních porostů, může v počátečních stadiích vývoje docházet k výraznému poškození. Obecně bývá v literatuře doporučován postřik až po devíti měsících od výsevu, což ošetření v roce výsevu prakticky vylučuje. Proto byly v našich podmínkách a ve skleníku ČZU založeny pokusy, které by možnosti využití této látky nadále zpřesnily. První výsledky již vyhodnocujeme a předpokládáme, že již brzy budou publikovány v odborném tisku. 

Jílek vytrvalý není citlivý k postřiku

Lipnice luční je citlivá k postřiku v nižší i vyšší koncentraci (dva vzorky vpravo). Aplikace ve fázi 3 odnoží

Obecně lze ale říci, že lipnice luční je v prvních fázích vývoje poškozena v takovém rozsahu, který jí neumožňuje přežít. Teprve od fáze první odnože dokáže po odumření nadzemní části v podstatě zregenerovat od kořenů. V dalších růstových fázích je poškození nižší. Ani zde však nelze hovořit o odolnosti, ale pouze o určité toleranci k uvedené látce. Postřik je nutné provést také do určité růstové fáze vývoje plevele (u většiny druhů třetí list až druhá odnož), což při jarním výsevu bývá do poloviny června. Někdy proto nezbývá, než se obrnit trpělivostí, výsev často a relativně nízko sekat či jinak mechanicky ošetřovat a plevele chápat jako "krycí plodinu",která sama v podzimních měsících vymizí.

V dalších letech nebývá použití postřiku na bázi fenoxapropu problematické. Mimo běžných zásad je nutné si dát pozor na vhodnou teplotu a doporučený odstup postřiku od jiných, které ho negativně ovlivňují (úč.látky 2,4 D; dicamba; MCPP ...).

Citlivé k tomuto postřiku jsou také nízko sekané porosty psinečku (např. na golfovém greenu).

V krátkém článku nelze postihnout všechny alternativy použití, ale pouze naznačit některé teoretické a praktické zkušenosti. Možná si jej přečtou i někteří renomovaní prodejci postřiků a upraví časem svá doporučení při prodeji svých produktů, aby lépe odpovídala realitě.

Ing. Martin Uhlík
za podpory KPT ČZU