Chemické ošetření trávníků

Chemické ošetření větších ploch trávníků provádíme postřikovačem o objemu 400 l s šířkou ramen 10m. 

Ochrana proti plevelům

Velice důležité je ošetření neselektivním herbicidem před založením trávníku, v některých případech při výskytu vytrvalých plevelů i opakované. Nadále musíme počítat s poměrně velkou zásobou semen plevelů v půdě, na kterou postřik neselektivního herbicidu neúčinkuje - působí totiž pouze na zelené rostliny v průběhu vegetace. Při možném výskytu teplomilných travních plevelů je lépe termín výsevu posunout na konec srpna až polovinu září. Při použití travních koberců je výskyt díky vyšší konkurenceschopnosti trávníku daleko nižší a lze ho poměrně jednoduše po přikořenění regulovat vhodnými herbicidy. Na většinu plevelů může i laik použít po dvou posekáních směs Lontrelu (clopyralid) a Staranu (fluroxypyr) či směsný herbicid Bofix (Clopyralid+fluroxypyr+MCPA - v prvním roce po výsevu v nižší dávce). Druhým rokem po výsevu lze využít Banvel (dicamba) nebo Dicotex (MCPA+MCPP+2,4D+dicamba - účinkuje i na rozrazily). Ostatní přípravky jsou laikům zapovězeny a přiznejme si, že ani profesionál, používající pouze povolené přípravky, nemá o moc větší výběr.

Ochrana proti houbovým chorobám

Mezi preventivní mechanickou ochranu proti houbovým chorobám patří zejména verticutace, při které dochází k vyčesání odumřelých částí trav. Dochází k omezení množství "substrátu" pro houbová onemocnění a zředění porostu, čímž se vytvoří prostor pro další růst trav. Tato operace se dělá vždy brzy na jaře (společně s regeneračním hnojením), většinou i v pozdním létě a v případech, kdy dochází k výraznému proschnutí porostu.

Chemickou ochranu provádíme vždy raději preventivně, a to před nástupem zimy proti palušce a plísni sněžné, v květnu až srpnu proti kornatce a v srpnu až září proti rzi travní. Mezi povolené postřiky pro laiky patří Ortiva, Rovral Aquaflo, pro profesionály ve větším balení například Opera Top.