Automatická závlaha

Závlaha patří v naší klimatické oblasti mezi nezbytná ošetření kvalitních travních povrchů. 

V posledních letech je, až na výjimky, průběh léta velice teplý a suchý. V těchto podmínkách, pokud nemáme založen trávník ze suchovzdorných travních směsí a požadujeme určitou kvalitu, je nezbytná jeho doplňková závlaha. Nezastupitelnou roli hraje zejména po výsevu či pokládce travních koberců, kdy je nezbytné zalévat častěji a v menších dávkách. Po dostatečném přikořenění je však pro zdárný vývoj travního porostu výhodnější zalévat méně často, ale ve větších dávkách. Takto se vláha dostane do hlubších půdních vrstev a podporuje se tak i lepší vývoj kořenového systému. Průměrná potřeba vody je 4 litry na metr čtvereční a den. Plochy je možné zalévat hadicí například s "překlápěčkou." Toto řešení však vyžaduje naší účast a v případě dovolené či jiné nepřítomnosti je prakticky nemožné.

Efektivnějším a uživatelsky jednodušším řešením jsou automatické závlahové systémy, zejména pokud máme vhodný zdroj vody. U nejmenších závlahových systémů je možné akceptovat i použití vodovodního řadu, u těch větších například vodovodní vrt s akumulací nebo jiné vhodné řešení pro danou lokalitu.

Vlastní řešení závlahového systému je otázkou návrhu odborníka, který vychází z charakteristiky čerpadla či vodovodního řadu. Na základě výpočtu rozdělí váš pozemek s navrženými postřikovači do sekcí tak, aby bylo možné postupně celou tuto plochu zalévat. Mimo trávníku lze kapkovou závlahou či mikropostřikem zalévat i keřové skupiny.