travní koberec - Grenex

PROČ TRAVNÍ KOBEREC

Travní koberec je předpěstovaný trávník určený
k okamžitému založení nového trávníku na jiném místě. Travní koberec je v podobě pásů trávníku vypěstovaného specializovanou odbornou zahradnickou firmou na pěstitelských plochách, které se odříznou slupovacím strojem a srolované dopraví na místo realizace, kde se pokládají.

Firma Grenex nabízí rolované travní koberce šíře 30 cm, délky 111cm (1/3 m2) nebo 167 cm
(1/2 m2), hmotnost 1 m2 je 25 – 30 kg.

PŘEDNOSTI REALIZACE TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNÍHO KOBERCE:

  • Rychlé a úspěšné založení trávníku!
  • Okamžitý efekt zelené plochy!
  • Požadovaná kvalita a složení trávníku (používáme špičkové travní směsi)!
  • Hustý a bezplevelný trávník!!!
  • Srovnatelná cena jako u výsevu při roční profesionální údržbě!
  • Možnost opravy poškozených míst starších a extrémně zatěžovaných částí sportovních
    i rekreačních trávníků.
  • Protierozní efekt na svažitých pozemcích.

POROVNÁNÍ CENY REALIZACE TRÁVNÍKU A CENY TRAVNÍHO KOBERCE

VÝSEVEM TRAVNÍKU kalkulace na 200 m2
množství za 1 rok, cena za jednotku cena v Kč za 1 m2
1. výsev trávníku
(+ příprava půdy)
60
2. zálivka 4mm ... 4l/m2/drn, 200 dní ... 800 l 40
údržba a odpis závlahového systému 30
3. postřiky proti plevelům 2x5,- 10
proti houbovým chorobám 2x5,- 10
4. hnojení 6x3,- 18
5. sekání 35x1,50 52
6. verticut 2x5,- 10
7. dosev a ostatní údržba 15
8. hrabání listí 2x7,50 15
9. odvoz a likvidace org. hmoty 20kg x 0,75 15
10. doprava (firma ve vzd. cca 10 km) údržba závlahy 3x/rok, postřiky 4x/rok, hnojení a verticut 6x/rok, sekání 35x/rok, odvoz odpadu, kompostování 20km (cesta tam a zpět) x 10,- = 200,-...1,-/m2...50x1,- 50
CELKEM za výsev trávníku 325

POKLÁDKOU TRAVNÍHO KOBERCE
1. pokládka travního koberce materiál, příprava půdy, pokládka, válcování, zálivka, doprava strojů, nářadí a pracovníků 300
2. dorpava travního koberce místo určení vzdálené cca 50km ...4000,-...při 200 m2... 30
CELKEM za travní koberec 320

Kupujete travní koberec pěstovaný 12 – 18 měsíců. Investice do vysetého trávníku, o jehož údržbu se stará profesionální zahradnická firma, bude za tu dobu srovnatelná. V případě „amatérského“ pěstování trávníku pravděpodobně nedosáhnete stejné kvality, jakou má travní koberec. (Nejedná se o nabídkový rozpočet, ale srovnání ceny. Záleží na konkrétních podmínkách).

Mapa stránek
Powered by Aston